Upsvar Kontakt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska ulica č. 8 812 67, Bratislava osobné doručenie podania: Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava Sekcia služieb zamestnanosti sekretariát sekcie: Dagmar Slaná (02/20 444 897) Diana Bagalová (02/20 444 860) Sekcia riadenia sekretariát sekcie: Mgr. Nina Kováčiková (02/20 444 833) Ľudmila Eichlerová (02/20 455 860) Ivana Baluchová (02/20 455 900) Sekcia sociálnych vecí a rodiny sekretariát sekcie: PhDr. Lenka Banská (02/20 455 921) Sekcia ekonomiky sekretariát sekcie: Andrea Mičová (02/20 441 851) Odbor kontroly sekretariát: Iveta Jonášová (02/20 441 803)