Pracovisko Upsvar ZA

Úpsvar, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline Pracovisko  UPSVAR Žilina Hurbanova 16 010 01 Žilina Mapa Upsvar ZA Informátor: 041/2440999 Kancelária riaditeľa: 041/2440101 Osobný úrad: 041/2440120 Oddelenie informatiky a správcov IS: 041/2440160 Oddelenie ekonomiky: 041/2440170, fax 041/2440199 mail úradu: za@upsvr.gov.sk