O nás

Úrad práce poskytuje občanom informačné služby z oblasti zamestnania a pracovných možností. Webstránka upsvarpn.sk nieje rozpočtová organizácia štátu a nieje svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ani nemá s uvedenými žiadnu spojitosť. Upsvarpn.sk je  online agregátor pracovných ponúk a inzercie.  Nevykonávame služby zamestnanosti Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Okruh informácii ktoré môžete nájsť na tejto stránke: inzercia práce agregát pravovných ponúk Úrad práce poskytuje občanom informačné služby z oblasti zamestnania a pracovných možností. Hlavnou činnosťou je poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach v Slovenskej republike a v rámci EU. Úrad práce informuje o situácii na trhu práce v SR a zároveň o podmienkach zamestnania v zahraničí a tiež o možnostiach ďaľšieho vzdelania a rekvalifikácie. Dúfame, že na naších stránkach nájdete potrebné informácie. Na území Slovenskej republiky poskytujú služby zamestnanosti podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  tieto štátne organizácie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny